Styret 23/24

Birk Jensen Tafjord
Formann
Har overordnet ansvar for Øl, Viser og Dram og for foreningens daglige ledelse.
Sigmund Aks Moen
Nestformann
Ansvarlig for at foreningens økonomi er under kontroll.
Daniel Åmlid
Fest, Tur & Musikk ansvarlig
Har ansvar for foreningens arrangementer og turer.
Petter Bøe
Bryggeriansvarlig
Sørger for at det blir brygget godt øl, slik at foreningens medlemmer ikke blir tørste.
Mads Madsen Klepper
PR/IT ansvarlig
Ansvarlig for Øl, Viser og Drams nettside og Sosiale medier.
Luis Jack
Sheriff
Foreningens dømmende og utøvende makt.