Styret 22/23

Jon Rosland
Formann
Har overordnet ansvar for Øl, Viser og Dram og for foreningens daglige ledelse.
Sigmund Aks Moen
Nestformann
Ansvarlig for at foreningens økonomi er under kontroll.
Birk Jensen Tafjord
Fest, Tur & Musikk ansvarlig
Har ansvar for foreningens arrangementer og turer.
Eivind Lundeberg
Bryggeriansvarlig
Sørger for at det blir brygget godt øl, slik at foreningens medlemmer ikke blir tørste.
Alexander Magnus Nordnes Strand
PR/IT ansvarlig
Ansvarlig for Øl, Viser og Drams nettside.
Knut Petter Engebretsen
Sheriff
Foreningens dømmende og utøvende makt.