Styret 18/19

William Solberg Bjønness
Formann

Har overordnet ansvar for Øl, Viser og Dram og for foreninges daglige ledelse.

Tord Meihack
Nestformann

Ansvarlig for at foreningens økonomi er under kontroll.

Simon Brekke
Fest, Tur & Musikk ansvarlig

Har ansvar for foreningens arrangamenter og turer.

Magnus Kåsene
Bryggeriansvarlig

Sørger for at det blir brygget godt øl, slik at foreningens medlemmer ikke blir tørste.

Audun Skylvik
PR/IT

Ansvarlig for Øl, Viser og Drams nettside.

Viktor Gran
Sheriff

Foreningens dømmende og utøvende makt.