Styret 17/18

Roar Førde
Formann

Har overordnet ansvar for Øl, Viser og Dram og for foreninges daglige ledelse.

Hallvar Voilås
Nestformann

Ansvarlig for at foreningens økonomi er under kontroll.

Reyn O'Born
Fest, Tur & Musikk ansvarlig

Har ansvar for foreningens arrangamenter og turer.

Stian Steinsholm
Bryggeriansvarlig

Sørger for at det blir brygget godt øl, slik at foreningens medlemmer ikke blir tørste.

Olav Markus Sjursø
IT/WEB

Ansvarlig for Øl, Viser og Drams nettside.

Viktor Gran
Sheriff

Foreningens dømmende og utøvende makt.