Styret 21/22

Halvor Lie
Formann
Har overordnet ansvar for Øl, Viser og Dram og for foreninges daglige ledelse.
Haakon Bøthun Lunde
Nestformann
Ansvarlig for at foreningens økonomi er under kontroll.
Simon Brekke
Fest, Tur & Musikk ansvarlig
Har ansvar for foreningens arrangamenter og turer.
Christer Marthinsen
Bryggeriansvarlig
Sørger for at det blir brygget godt øl, slik at foreningens medlemmer ikke blir tørste.
Tor Egil Øvernes
PR/IT ansvarlig
Ansvarlig for Øl, Viser og Drams nettside.
Ragnar Eid
Sheriff
Foreningens dømmende og utøvende makt.