Om Øl, Viser & Dram

Studentforeningen ØL, VISER & DRAM skal til enhver tid ha som overordnet mål at foreningens medlemmer skal ha det mest mulig moro. Foreningen skal gjennom diverse arrangementer spre glede blant studentmassen i Grimstad. Alle arrangementer skal inneholde minst ett av følgende elementer; øl, viser eller dram.